Info

Stadion pod Bijelim brijegom

Mjesto/lokacija: Mostar

Značaj lokaliteta:

Tokom 10. maja/svibnja 1993. godine snage HVO-a su napale stambene objekte “Vranica” u Mostaru. Nakon što su uspostavili kontrolu nad “Vranicom” pripadnici HVO-a su krenuli sa razvrstavanjem osoba koje su se nalazile u zgradama. Hrvate su pustili na slobodu, dok su Bošnjake, starije od 70 godina odveli su na stadion pod Bijelim brijegom. Stadion pod Bijelim brijegom je tokom maja/svibnja 1993. godine služio kao transportni centar gdje su zatočenici bili u nehumanim uslovima i zlostavljani prije premještanja u duge zatočeničke objekte kao što su Mašinski fakultet, Heliodrom i Gabela, koji su u to vrijeme bili pod upravom HVO-a.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Mostara

Nadležnost/ Odgovornost: HVO

Sudski procesi:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je za zločine počinjene u Mašinskom fakultetu po komandnoj odgovornosti osudio ratnog predsjednika HVO-a i predsjednika Vlade HZ-HB Jadranka Prlića na 25 godina zatvora, komandanta Glavnog stožera HVO-a Slobodana Praljaka na 20 godina zatvora, načelnika Glavnog stožera HVO-a i zamjenika vrhovnog komandanta snaga HVO-a Milovoja Petkovića na 20 godina zatvora, načelnika Uprave vojne policije HVO-a Valentina Dorića na 16 godina zatvora i predsjednika Službe za razmjenu zatočenika Berislava Pušića na 10 godina zatvora.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 07.07.2019.

Mapa:


Aktualizovano: 27.12.2019

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ