Info

Fiskulturna sala OŠ u Žepču

Mjesto/lokacija: Žepče

Značaj lokaliteta:

Objekat fiskulturne sale OŠ u Žepču je u periodu od 26. juna/lipnja 1993. do 31. marta/ožujka 1994. godine imao funkciju zatočeničkog objekta za civile bošnjačke nacionalnosit, pod kontrolom HVO-a. Zatočenici su bili u prenatrpanim prostorijama, podvrgnuti nehumanim uvjetima, prisilnom radu, prisilnim premještanjima i zlostavljanjima.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Žepča i okoline

Nadležnost/ Odgovornost: HVO

Sudski procesi:

Vrhovni sud FBiH je osudio Pericu Adžića na 2 godine i 4 mjeseca zatvora za zločine počinjene u ovom objektu. Predmet tzv. “Žepačka grupa” je trenutno u Tužiteljstvu BiH, nakon što je vraćen sa MKSJ.


Poznate komemoracije: 31. mart - dan kada su raspušteni svi zatočenički objekti u Žepču.

Izvor podataka: Udruženje logoraša Žepče (ažurirano 03.02.2021)

Obilježeno i fotografisano: 06.02.2021

Mapa:


Aktualizovano: 15.02.2021

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ