Info

Osnovna škola Boće

Mjesto/lokacija: Brčko

Značaj lokaliteta:

Objekt Osnovne škole Boće kod Brčkog je u periodu od septembra/rujna do novembra/studenog 1992. godine služio kao mjesto zatočenja osoba srpske nacionalnosti, pretežito žena i djece sa područja općine Brčko. Objekt je bio pod kontrolom pripadnika HVO-a. Osobe su bile izložene nehumanim uvjetima, silovanjima i zlostavljanjima. Pristup hrani bio je jako otežan.


Entitet: Brčko distrikt

Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Brčkog

Nadležnost/ Odgovornost: HVO, ARBiH

Sudski procesi:

Osnovni sud Brčko distrikta osudio je Galiba Hadžića na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, a Nijaza Hodžića na kaznu zatvora 1 godine, jer su u novembru/studenom 1992. godine, nakon osvajanja sela Bukvik, u zatvorima u Gornjem Rahiću i komandnom mjestu u selu Ulović, maltretirali dvanaest vojnih zarobljenika srpske nacionalnosti.


Izvor podataka: BIRN (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 23.02.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 09.01.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ