Info

Đački dom

Mjesto/lokacija: Bileća

Značaj lokaliteta:

Objekt nekadašnjeg Đačkog doma a danas objekt gdje se nalaze Uprava šumarstva, inspekcije itd. služio je u periodu od maja/svibnja 1992. do decembra/prosinca 1992. godine kao mjesto zatočenja civilnih osoba hrvatske i bošnjačke nacionalnosti sa područja Hercegovine. U objektu je bilo zatočeno najmanje 80 zatočenika. Zatočenici su bili podvrgnuti nehumanim uvjetima, zlostavljanju, prisilnim premještanjima i premlaćivanjima. Približno polovica zatočenika je 5.10.1992. s članovima obitelji nasilno deportirano u Crnu Goru. Najmanje jedan zatočenik je preminuo od posljedica zlostavljanja na ovoj lokaciji.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje, Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Bileće

Nadležnost/ Odgovornost: CJB Trebinje, SJB Bileća

Sudski procesi:

Sud BiH pravosnažno je osudio Gorana Vujovića na 6, Miroslava Duku na 12, a Željka Ilića na 5 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen na lokaciji Đačkog doma u Bileći.
Krsto Savić, bivši načelnik Centra javne bezbjednosti Trebinje, po zapovjednoj odgovornosti osuđen je na 17 godina zatvora od strane Suda BiH za zločine počinjene na području istočne Hercegovine.
MKSJ je osudio Momčila Krajišnika ratnog predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske
na 20 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti.
Mićo Stanišić je pred MKSJ je po zapovjednoj odgovornosti osuđen na 22 godine zatvora.


Izvor podataka: MKSJ, Sud BiH (ažurirano 10.05.2021)

Obilježeno i fotografisano: 18.04.2021

Mapa:


Aktualizovano: 10.05.2021

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ