Info

Sportska sala “Partizan”

Mjesto/lokacija: Foča

Značaj lokaliteta:

Sportska sala “Partizan” služila je kao zatočenički objekat za žene i djevojčice bošnjačke nacionalnosti od aprila/travnja 1992. do marta/ožujka 1993. godine. Mjesto zatočenja je bilo u nadležnosti Vojske Republike Srpske. Nad osobama ženskog pola, ženama i djevočicama, vršena su silovanja, kao i fizičko i psihičko zlostavljanje. Takođe, vojnici VRS su između sebe pomagali drugima da siluju žene, te su ih podvrgavali nehumanim uslovima, premlaćivanjem i prijetnjama.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Foče

Nadležnost/ Odgovornost: VRS

Sudski procesi:

Sud BiH je osudio je Jaska Gazdića, koji je između aprila/travnja 1992. godine i marta/ožujka 1993 godine, koristeći silu i prijetnje, silovao dvije žene i dvanestogodišnju djevojčicu koje su bile zatočene u sportskoj hali „Partizan.“ Osuđen je na 17. godina zatvora. Sud BiH je takođe osudio i Neđu Samardžiča koji je proglašen krivim za učešće u protjerivanju bošnjačkog civilnog stanovništva iz mjesta Miljevina u septembru/rujna 1992. godine, prilikom čega su civile odveli u sportsku dvoranu “Partizan” u Foči, gdje su bili izloženi fizičkom maltretiranju i pljački, a pojedine žene i silovanju.


Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 02.12.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 09.01.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ