Info


Silos u Kaćunima

Mjesto/lokacija: Kaćuni, općina Busovača

Značaj lokaliteta:

Objekat silosa se nalazio u selu Kaćuni, koji je u periodu kraj juna/lipnja i početak jula/srpnja 1993. godine služio kao zatočenički objekat za 21 pripadnika HVO-a, koji su zarobljeni na području opštine Fojnica. Upravu nad objektom je imala Armija RBiH. Zatočenici su svakodnevno bili zlostavljani i tjerani na prisilni rad.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Srednje Bosne

Nadležnost/ Odgovornost: Silos je bio pod kontrolom 333. brdske brigade Armije RBiH i Vojne policije 3. korpusa Armije RBiH.

Sudski procesi:

Za zločine u ovom objektu još nitko nije odgovarao.


Izvor podataka: Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u Kantonu Središnja Bosna i izjave preživjelih svjedoka. (08.10.2015)

Obilježeno i fotografisano: 08.10.2015.

Mapa:


Aktualizovano: 27.01.2023

Legenda

Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ