Info


Vojna zemljoradnička zadruga Sušica

Mjesto/lokacija: Selo Sušica, Vlasenica

Značaj lokaliteta:

Objekti bivše zemljoradničke zadruge su u periodu od 31. maja/svibnja do oktobra/listopada 1992. godine imali funkciju logora za zarobljene civile bošnjačke nacionalnosti, pod kontrolom Stanice javne bezbjednosti Vlasenica MUP-a RS i Vojne policije VRS. Među zatočenim bili su muškarci, žene i djeca. Zatočeni su fizički i seksualno zlostavljani, tjerani na prisilni rad, prisilno premještani i ubijani.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Vlasenice i Podrinja

Nadležnost/ Odgovornost: VRS, Vlasenička brigada i MUP RS

Sudski procesi:

Za zločine počinjene u logoru Sušica Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je osudio Dragana Nikolića zvanog Frenki, komadanta logora Sušica, na zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina zatvora.
Sud Bosne i Hercegovine je osudio Predraga Bastaha, pripadnika rezervnog sastava MUP-a RS-a, na zatvorsku kaznu u trajanju od 22 godine, a Gorana Viškovića, pripadnika VRS-a, na zatvorsku kaznu u trajanju od 18 godina.
Pred Okružnim sudom u Istočnom Sarajevu u toku je suđenje Zariju Ostojiću. Tužilaštvo ga tereti da je kao pripadnik rezervnog sastava policije i specijalne jedinice SJB Vlasenica sudjelovao u premlaćivanju civila u logoru Sušica. Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu pokrenulo je 2005. godine istragu protiv Radenka Stanića, bivšeg komandira policijske stanice u Vlasenici, te Gorana Garića, Đorđa Ilića i Rajka Lošića, bivših policajaca, i Dragiše Tešića, prijeratnog pritvorenika SJB-a Vlasenica, za zatvaranje i zlostavljanje civila bošnjačke nacionalnosti na području opštine Vlasenica tokom rata. U decembru 2007. godine predmet je preuzelo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.


Izvor podataka: MKSJ, Sud BiH i Okružni sud u Istočnom Sarajevu. (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 17.05.2016.

Mapa:


Aktualizovano: 13.02.2020

Legenda

Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ