Info

Sportska dvorana na Musali

Mjesto/lokacija: Konjic

Značaj lokaliteta:

Prostorije sportske dvorane “Musala” u Konjicu su služile kao zatočenički objekat za civile i vojnike srpske i hrvatske nacionalnosti u period od 10. maja/svibnja 1992. do 6. oktobra/listopada 1994. godine pod upravom Armije RBiH. Nad zatočenicima su vršena zlostavljanja i nečovječna postupanja. Kroz ovaj zatočenički objekat je prošlo oko 900 osoba hrvatske nacionalnosti i 100 osoba srpske nacionalnosti.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice, Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Konjica

Nadležnost/ Odgovornost: ARBiH

Sudski procesi:

Sud Bosne i Hercegovine proglasio je krivim Edhema Žilića, bivšeg pripadnika Armije BiH i vršioca dužnosti upravnika u “Musali”, za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u Konjicu, osudivši ga na devet godina zatvora. Presudom Apelacionog vijeća Suda BiH u martu 2018. godine Edhemu Žiliću je smanjena kazna sa devet na šest godina zatvora.
Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH je 13. juna 2013. godine donijelo drugostepenu presudu kojom je Eso Macić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i osuđen na kaznu od 15 godina za zločine u logorima Čelebići i Musala.
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je 27. januara 2016. godine potrvdilo drugostepenu presudu od 30. oktobra 2015. godine u predmetu Ibro Macić, koji je proglašen krivim da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništa i osuđen na kaznu zatvora od 10. godina za zločine u sporskoj dvorani “Musala” u Konjicu.


Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 07.07.2019.

Mapa:


Aktualizovano: 13.01.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ