Info

Muzička škola

Mjesto/lokacija: Zenica

Značaj lokaliteta:

Muzička škola u Zenici je tijekom 1993. godine i 1994. godine služila kao mjesto zatočenja civila hrvatske i srpske nacionalnosti te zarobljenih pripadnika HVO-a. Kontrolu nad objektom imala je vojna policija 7. muslimanske brigade ARBiH. Zatočenici su bili izloženi teškim i nehumanim uvjetima. Zlostavljanja i premlaćivanja su bila redovna.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice, Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Srednje Bosne

Nadležnost/ Odgovornost: Vojna policija 7. muslimanske brigade ARBiH

Sudski procesi:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je 22. aprila/travanj 2008. godine proglasio krivim bivšeg komandanta Trećeg korpusa Armije RBiH Envera Hadžihasanovića jer nije preduzeo nužne i razumne mjere da spriječi ili kazni okrutno postupanje prema zatočenicima uključujući i Muzičku školu u Zenici. Kažnjen je kaznom zatvora od 3 i pol godine.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 24.02.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 25.12.2019

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ