Info


Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi”

Mjesto/lokacija: Jablanica

Značaj lokaliteta:

Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” u Jablanici je u periodu od 15. aprila/travanja 1993. godine do 22. marta/ožujka 1994. godine bio pretvoren u zatočenički objekat, pod nadležnošću Armije RBiH, za civile i vojnike hrvatske nacionalnosti. U logoru su sprovođena zlostavljanja, seksualno nasilje i ubistva.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Jablanice

Nadležnost/ Odgovornost: Armija RBiH, 44. bbr

Sudski procesi:

Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je 16. oktobra/listopada 2007. godine potvrdilo oslobađajuću presudu Pretresnog vijeća za Sefera Halilovića, nekadašnjeg komandanta ARBiH.
Sud BiH osudio je Nihada Bojadžića na kaznu zatvora od 1 godine, zbog zločina protiv ratnih zarobljenika počinjenih na području Jablanice u drugoj polovini 1993. godine.


Izvor podataka: MKSJ, Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 08.10.2015.

Mapa:


Aktualizovano: 23.12.2019

Legenda

Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ