Info


Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi”

Mjesto/lokacija: Jablanica

Značaj lokaliteta:

Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” u Jablanici je u periodu od 15. aprila/travanja 1993. godine do 22. marta/ožujka 1994. godine bio pretvoren u zatočenički objekat, pod nadležnošću Armije RBiH, za civile i vojnike hrvatske nacionalnosti. U logoru su sprovođena zlostavljanja, seksualno nasilje i ubistva.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Jablanice

Nadležnost/ Odgovornost: Armija RBiH, 44. bbr

Sudski procesi:

Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je 16. oktobra/listopada 2007. godine potvrdilo oslobađajuću presudu Pretresnog vijeća za Sefera Halilovića, nekadašnjeg komandanta ARBiH.
Sud BiH osudio je Nihada Bojadžića na kaznu zatvora od 10 godine, zbog zločina protiv ratnih zarobljenika počinjenih na području Jablanice u drugoj polovini 1993. godine.


Izvor podataka: MKSJ, Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 08.10.2015.

Mapa:


Aktualizovano: 06.03.2024

Legenda

Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ