Info

Vojno-istražni zatvor

Mjesto/lokacija: Ljubuški

Značaj lokaliteta:

Objekat Vojni istražni zatvor u Ljubuškom je u periodu od aprila/travnja 1993. godine do marta/ožujka 1994. godine imao funkciju logora za zarobljene civile i vojnike ARBiH bošnjačke nacionalnosti, pod kontrolom Vojne policije HVO-a. Zatočeni su fizički zlostavljani, prisilno premještani i ubijani.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Ljubuškog, Čapljine i Stoca

Nadležnost/ Odgovornost: Vojna policija HVO

Sudski procesi:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je za zločine počinjene u Vojnom istražnom zatvoru u Ljubuškom po komandnoj odgovornosti osudio ratnog predsjednika HVO-a i predsjednika Vlade HZ-HB Jadranka Prlića na 25 godina zatvora, načelnika Odjela obrane u Vladi HZ-HB Bruna Stojića na 20 godina zatvora, zapovjednika Glavnog stožera HVO-a Slobodana Praljka na 20 godina zatvora, načelnika Glavnog stožera HVO-a i zamjenika vrhovnog zapovjednika snaga HVO-a Milovoja Petkovića na 20 godina zatvora, načelnika Uprave vojne policije HVO-a Valentina Ćorića na 16 godina zatvora i predsjednika Službe za razmjenu zatočenika Berislava Pušića na 10 godina zatvora.
Sud BiH je za zločine počinjene u Vojno istražnom zatvoru u Ljubuškom osudio upravnika zatvora Ivana Kraljevića na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 3 mjeseca, i pripadnike Vojne policije HVO- a Stojana Odaka na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci, i Vicu Bebeka na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine.


Izvor podataka: MKSJ i Sud BiH (ažurirano 20.11.2020)

Obilježeno i fotografisano: 29.11.2020

Mapa:


Aktualizovano: 08.12.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ