Info

Omladinski dom

Mjesto/lokacija: selo Rapatnica, opština Srebrenik

Značaj lokaliteta:

Objekat omladinskog doma u selu Rapatnica je u periodu od polovine maja/svibnja do sredine augusta/kolovoza 1992. godine pretvoren u zatočenički objekat za civile srpske nacionalnosti. Upravu nad objektom imala je Vojna policija ARBiH i pripadnici tzv. Lovačke čete. Objekat se sastojao od sale za zabavu i tri pomoćne prostorije. Dio zatočenika je bio smješten u podrum bez prozora, svjetlosti i vode. Zatočenici su bili zlostavljani i prisiljavani na prinudni rad. Zatočenici su ostali u Rapatnici do avgusta/kolovoza 1992. godine, kada su prebačeni u zatvor u Tuzli.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Srebrenika, okolnih sela i Lopara

Nadležnost/ Odgovornost: Vojna policija Srebrenik i tzv. Lovačka četa

Sudski procesi:

Sud Bosne i Hercegovine je za zločine počinjene u Omladinskom domu u Rapatnici osudio pripadnika tzv. Lovačke čete Zurahida Mujčinovića na zatvorsku kaznu u trajanju od 8 godina. Sud Bosne i Hercegovine je za zločine počinjene u Omladinskom domu u Rapatnici osudio načelniku Vojne bezbjednosti Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Srebrenik Ekrema Ibračevića na zatvorsku kaznu u trajanju od 3 godine.


Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 14.10.2020)

Obilježeno i fotografisano: 07.10.2020

Mapa:


Aktualizovano: 14.10.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ