Info

Kajak klub

Mjesto/lokacija: Brod

Značaj lokaliteta:

Objekt Kajak kluba u Brodu je u periodu od juna/lipnja do oktobra/listopada 1992. godine služio za zatvaranje zatočenika srpske nacionalnosti sa područja Broda. Upravu nad objektom su imali pripadnici HVO-a. Zatočenici su u najvećem broju bili muškarci, ali je među njima bilo i žena i mladih djevojaka. U zgradi Kajak kluba bilo je zatočeno najmanje 30 zatočenika, koji su bili smješteni u jednoj prostoriji. Spavali su na podu, toalet nisu imali.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Broda i Posavine

Nadležnost/ Odgovornost: HVO

Sudski procesi:

Sud BiH je osudio Josipa Tolića, nekadašnjeg pripadnika HVO-a, na 10 godina zatvora za zločine počinjene u Odžaku i Bosanskom Brodu. Josip Tolić je proglašen krivim za nečovječno postupanje i premlaćivanje civila srpske nacionalnosti zatvorenih u objektima u Odžaku i Bosanskom Brod.


Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 23.05.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 09.01.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ