Info

Selo Crkvina

Mjesto/lokacija: Goražde

Značaj lokaliteta:

Iz sela Crkvine kod Goražda u ljeto 1992. godine odvedeno je 11 osoba, civila srpske nacionalnosti, žena i muškaraca, nakon čega se vode kao nestali. Pronađeno je tijelo samo jedne žene, dok se za muškarcima još uvijek traga.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Goražda

Nadležnost/ Odgovornost: ARBiH i MUP

Sudski procesi:

Za ovaj zločin još nitko nije procesuiran. Presudom Kantonalnog suda u Goraždu, Hedin Džambegović, bivši pripadnik Armije RBiH, je osuđen na zatvorsku kaznu od dvije godine za zlostavljanje i premlaćivanje pet starica i jednog djeda iz ovog sela, u proteklom ratu. Drugostepenom presudom od 23 marta/ožujka 2017. godine, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je Džambegovića oslobodio optužbi.


Izvor podataka: Kantonalni sud u Goraždu (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 02.12.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 25.12.2019

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ