Info

Jama Dubravica-Breza, selo Zijemlje

Mjesto/lokacija: dolina Zijemlje, Istočni Mostar

Značaj lokaliteta:

Nakon napada na selo Kljune, tokom juna/lipnja 1992. godine, sve osobe bošnjačke nacionalnosti iz sela pokušale su doći do Mostara preko planine Velež. Tom prilikom ih zarobljavaju pripadnici srpskih vojnih formacija te njih 76 sprovode do škole u Zijemlju. Muškarci su odmah odvojeni i odvedeni na strijeljanje na lokaciju jame Dubravica-Breza. Žene, djeca i starci su sprovedeni u Nevesinje u zatočenički objekt kotlovnice u Kilavcima. Ekshumacijom u jami Dubravica-Breza, koja je obavljena 16.6.1999. godine, potvrđeno je da se radi o primarnoj masovnoj grobnici je su pronađeni samo fragmenti ljudskih ostataka nakon zločina. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, tijela ubijenih prebačena su na lokaciju sekundarne masovne grobnice “Teleća lastva”, odakle je ekshumirano 27 tijela muškaraca koji su odvojeni iz grupe zarobljene nakon zbjega sela Kljune.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Nevesinja

Nadležnost/ Odgovornost: Vojska Republike Srpske, Šešeljevci, SJB Nevesinje

Sudski procesi:

MKSJ je osudio Momčila Krajišnika ratnog predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske na 20 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 10.05.2021)

Obilježeno i fotografisano: 17.04.2021

Mapa:


Aktualizovano: 10.05.2021

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ