Info

Osnovna škola Kamenica

Mjesto/lokacija: Drvar

Značaj lokaliteta:

Osnovna škola u Kamenici kod Drvara je tokom rata 1992. godine do 1995. godine služila kao zatočeničko mjesto za civile i vojnike HVO-a i ARBiH, hrvatske i bošnjačke nacionalnosti. Uvjeti su bili teški i nehumani, zatočenici su bili smješteni u prenatrpanim prostorijama bez stakla na prozorima, a morali su spavati na kamenu i betonu. Pristup hrani i tekućoj vodi je bio jako ograničen, te su zatočenici bili podvrgnuti izgladnjivanju. Premlaćivanja i zlostavljanja su se događala na svakodnevnoj bazi. Više od 70 zatočenika je ubijeno ili je preminulo od posljedica premlaćivanja u objektu.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje, Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: BiH

Nadležnost/ Odgovornost: VRS

Sudski procesi:

Sud Bosne i Hercegovine je osudio Ratka Dronjka kao upravnika objekta na 18 godina zatvora, a Dragan Rodić je nakon priznanja krivice osuđen na 8 godina zatvora. Optuženi Dronjak, u svojstvu komandanta zatočeničkih objekata i logora odnosno upravnika na području općine Drvar i Dragan Rodić, u svojstvu stražara i jedno vrijeme vođe smjene straže, učestvovali su u uspostavljanju i održavanju sistema kažnjavanja i zlostavljanja u osnovnoj školi “Slavko Rodić” u Drvaru i logoru “Kamenica”. Optuženi su, kako se navodi u optužnici, organizirali protuzakonito zatvaranje civila i ratnih zarobljenika Bošnjaka i Hrvata sa područja Kulen Vakufa, Ključa, Sanskog Mosta, Kupresa i drugih područja Autonomne regije Krajina. Zatočeni civili i ratni zarobljenici bili su izloženi svakodnevnom mučenju, premlaćivanju, ubijanju, nečovječnom postupanju i prisiljavanju na prinudni rad.


Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 20.10.2016.

Mapa:


Aktualizovano: 24.12.2019

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ