Info


Stari dom kulture

Mjesto/lokacija: Pale

Značaj lokaliteta:

Objekt starog Doma kulture na Palama je od aprila/travnja do augusta/kolovoza 1992. godine služio kao mjesto zatočenja osoba nesrpske nacionalnosti. Upravu nad objektom imala je obližnja Stanica javne bezbjednosti MUP-a RS. Zatočenici su bili podvrgnuti teškim i nehumanim uvjetima, te svakodnevnim zlostavljanjima. U logoru je ubijeno ili preminulo od posljedica premlaćivanja najmanje 5 osoba.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Pala, Sarajeva

Nadležnost/ Odgovornost: VRS, MUP RS

Sudski procesi:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je po komandnoj odgovornosti osudio Momčila Krajišnika, ratnog predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske na zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina. Biljanu Plavšić, ratnu članicu Predsjedništva Republike Srpske na zatvorsku kaznu u trajanju od 11 godina. Radovan Karadžić kao predsjednik Republike Srpske i vrhovni komandant njenih oružanih snaga, osuđen je na jedinstvenu kaznu doživotnog zatvora. MKSJ je u prvostepenom presudu osudio Mićo Stanišić na kaznu zatvora u trajanju od 22 godine. Vrhovni sud FBiH je 1999. osudio Milomira Tepeša na 10 godina zatvora.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 17.05.2016.

Mapa:


Aktualizovano: 13.01.2020

Legenda

Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ