Info

Stara škola u Rizvanovićima

Mjesto/lokacija: Rizvanovići, Prijedor

Značaj lokaliteta:

Tijekom ljeta 1992. godine kod stare škole u Rizvanovićima jedinice Vojske Republike Srpske postavile su kontrolni punkt na kojem su prisilno zatočavali osobe nesrpske nacionalnosti sa područja Prijedora. Najmanje deset osoba je ubijeno na ovoj lokaciji.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Prijedora

Nadležnost/ Odgovornost: VRS

Sudski procesi:

U predmetu Sikirica i drugi, MKSJ je osudio Duška Sikiricu na 15 godina zatvora zbog prisilnog odvođenja osoba nesrpske nacionalnosti iz Prijedora u zatočeničke objekte na području Prijedora. Apelaciono vijeće Državnog suda ukinulo je presudu kojom je Sretko Pavić osuđen na 13 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen u ljeto 1992. u Rizvanovićima, na području Prijedora, te odredilo novo suđenje.


Izvor podataka: MKSJ (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 13.11.2019.

Mapa:


Aktualizovano: 13.01.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ