Info


Stadion NK Iskra

Mjesto/lokacija: Bugojno

Značaj lokaliteta:

Stadion NK Iskra služio je kao zatočenički objekat za civile i vojnike hrvatske nacionalnosti od druge polovine avgusta/kolovoza 1993. do 19. marta/ožujka 1994. godine. Za zatočenički objekat su bile nadležne civilne vlasti Bugojna i Armija RBiH. Zatočenici su bili zlostavljani i prisiljavani na prinudni rad pri čemu su 2 zatočenika smrtno stradala. Još uvijek je nepoznata sudbina 24 zatočenika hrvatske nacionalnosti koji su odvedeni iz ovog i drugih zatočeničkih objekata u Bugojnu.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Bugojna

Nadležnost/ Odgovornost: Civilna vlast Opštine Bugojno, 307.bbr ARBiH

Sudski procesi:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je osudio komadanta 3. korpusa ARBiH, Envera Hadžihasanovića, na zatvorsku kaznu u trajanju od 3 i po godine i načelnika Štaba 7. muslimanske brigade 3. korpusa ARBiH, Amira Kuburu, na zatvorsku kaznu od 2 godine. Sud BiH je osudio bivšeg pomoćnika komadanta 307. brigade, Enesa Handžića, na zatvorsku kaznu u trajanju od 8 godina, bivšeg vojnog policajca 307. motorizovane brigade ARBiH, Aliju Osmića, na zatvorsku kaznu u trajanju od 3 godine, bivšeg pripadnika ARBiH, Osmana Šegu, na zatvorsku kaznu u trajanju od 5 godina.
Sud BiH je osudio na po 4 godine zatvora upravnika zatočeničkog mjesta Stadion NK Iskra, Nisveta Gasala i komandira obezbjeđenja Stadiona, Musjaba Kukavicu. Senad Dautović, načelnik SJB Bugojno, osuđen je na 7 godina zatvora.


Poznate komemoracije: 19 mart/ožujak

Izvor podataka: MKSJ, Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 08.10.2015.

Mapa:


Aktualizovano: 09.01.2020

Legenda

Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ