Info

Naselje Zdena

Mjesto/lokacija: Sanski Most

Značaj lokaliteta:

U oktobru/listopadu 1995. nakon što su u naselje ušle jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine u naselju je ubijeno najmanje 12 civila srpske nacionalnosti koji su ostali u svojim domovima.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Sanskog Mosta

Nadležnost/ Odgovornost: ARBiH

Sudski procesi:

Nitko nije odgovarao.


Izvor podataka: Udruženje povratnika (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 12.11.2019.

Mapa:


Aktualizovano: 29.01.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ