Info

nekadašnji Dom kulture

Mjesto/lokacija: selo Čelopek, opština Zvornik

Značaj lokaliteta:

Objekat nekadašnjeg Doma kulture (objekat porušen nakon rata) u selu Čelopek nadomak Zvornika je u periodu od 29. maja/svibnja do 1. jula/srpnja 1992. godine pretvoren u zatočenički objekat za 162 osobe bošnjačke nacionalnosti koji su dovedeni u objekat iz sela Divič. Zatočenici su svakodnevno zlostavljani i premljačivani, a najmanje 27 osoba je ubijeno u Domu kulture u Čelopeku. Objekat je bio pod upravom rezervne policije SJB-a Zvornik, TO Zvornik i paravojne jedinice “Žute ose”. Poslje 1. jula/srpnja 1992. godine, zatočenici su premješteni u logor Batković kod Bijeljine.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: sela Divič

Nadležnost/ Odgovornost: VRS, SJB-a Zvornik i TO Zvornik, paravojne jedinice "Žute ose"

Sudski procesi:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je Miću Stanišića ratnog ministara unutrašnjih poslova Republike Srpske i Stojana Župljanina, načelnika Centra javne bezbjednosti Banja Luka, osudio na zatvorske kazne u trajanju od 22 godine za zločine počinjene 1992. godine u dvadeset bosanskohercegovačkih opština, u kojima se navode i zločini počinjeni na području opštine Zvornik.

Dušan Vučković zvani Repić je osuđen 8. jula 1996. godine presudom Okružnog suda u Šapcu (Srbija) na sedam godina zatvora, a Vrhovni sud Srbije mu je dvije godine kasnije kaznu povećao na 10 godina zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva koje je izvršio 28. juna 1992. u Domu kulture u Čelopeku, kada je ubio 16 i ranio 20 civila Bošnjaka. Vučković je odležao ovih deset godina i bio pušten na slobodu. Ponovo je uhapšen 17. marta 2005. godine i nakon istrage našao se u optužnici Tužilaštva za ratne zločine u Beogradu zajedno sa još šestoricom optuženih za ratne zločine počinjene u Zvorniku i okolini nad civilima od početka maja do polovine jula 1992. godine. Nakon prvog glavnog pretresa, koji je održan 28. novembra 2005. godine obustavljen je krivični postupak protiv Vučkovića, usljed njegove smrti. Pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji Centralnog zatvora u Beogradu. Darko Janković je u pomenutom procesu 2011. godine osuđen na 15 godina zatvora, a Goran Savić na jedva 18 mjeseci zatvora. Pored njih, za zločine u Zvorniku osuđeni su: Dragan Slavković na 13, Ivan Korać na devet, a Siniša Filipović na tri godine zatvora.


Izvor podataka: MKSJ, Okružni sud u Šapcu (ažurirano 14.10.2020)

Obilježeno i fotografisano: 06.10.2020

Mapa:


Aktualizovano: 14.10.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ