Domovi kulture, škole, sudovi, policijske stanice i druge lokacije tokom rata u Bosni i Hercegovini korištene su kao mjesta zatočenja, mučenja, nehumanog postupanja i ubistava, a nakon rata nisu obilježena na adekvatan način kao mjesta stradanja.

Akcijama obilježavanja neobilježenih mjesta stradanja želimo pokazati solidarnost sa žrtvama preko granica razdvajanja unutar bosansko-hercegovačkog društva i time ukazati na nepravedan i selektivan pristup žrtvama. U lokalnim zajednicama na području cijele BiH postoje mjesta stradanja koja su najčešće simbol patnje ‘onih drugih’ i prepuštena su zaboravu, čak i negiranju, iako postoje i sudski procesi i činjenice koje su u njima navedene kao nesumnjive. Neka od tih mjesta se doživljavaju kao vlastita sramota i predstavljaju hipoteku kolektivne krivice. Činjenjem tih mjesta vidljivim i upoznavanjem sa događajima za koje ih se veže, ta mjesta neće biti prepuštena zaboravu.

Reportažu o ‘Obilježavanju neobilježenih mjesta stradanja’ uradila je Balkanska istraživačka mreža u BiH za TV Justice. 

Grupa aktivista iz Bosne i Hercegovine već šest godina radi na tome da ovakve lokacije obilježe uz podršku Centar za nenasilnu akciju