Mirovna inicijativa “Obilježavanje neobilježenih mjesta stradanja” (ONMS) i Centar za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd danas su u Sarajevu  predstavili aktivnost i web stranicu koja dokumentuje akciju obilježavanja neobilježenih mjesta stradanja vezana za rat u BiH 1992-1995. 

Uz razgovor o aktuelnoj kulturi sjećanja u Bosni i Hercegovini danas je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu predstavljena web stranica koja dokumentuje neobilježena mjesta stradanja u BiH i ukazuje na potrebu da se ovakva mjesta obilježe.

Aktivnost na obilježavanju neobilježenih mjesta stradanja je mirovna inicijativa koja od 2015. godine nastoji da obilježi neobilježena mjesta stradanja u Bosni i Hercegovini. U pet godina djelovanja posjetili su, dokumentirali i obilježili 81 mjesto stradanja u BiH, vezanih za period rata od 1992–1995. godine.

Nakon višegodišnjih aktivnosti obilježavanja mjesta stradanja u svim dijelovima Bosne i Hercegovine ukazala se potreba za izradom web stranice koja bi na pregledan i jednostavan način prezentirala do sada obilježena mjesta te bi mogla poslužiti kao svojevrsni alat za sve one koji se aktivno bave kulturom sjećanja, bilo kao aktivisti, novinari ili akademski istraživači.

Web stranica onms.nenasilje.org  dokumentuje do sada obilježena mjesta stradanja, daje kratake informacije o tim mjestima, fotografije mjesta nastale tokom akcije obilježavanja, te mapu sa ucrtanim tačnim lokacijama gdje se neobilježena mjesta stradanja nalaze.

 

“Kada smo krenuli da obilježimo neka od neobilježenih mjesta stradanja namjera nam je bila da ta mjesta detabuiziramo i da potaknemo ljude koji danas žive u tim mjestima da ih na prikladan način obilježe. Od početka smo komunicirali sa različitim akterima, od udruženja žrtava, lokalnih vlasti, do običnih građana koji su nam se javljali sa informacijama o lokacijama stradanja koja do sada nisu obilježena. S obzirom na broj takvih mjesta u BiH, javila se potreba da do sada obiježena mjesta stradanja prezentiramo na jedan pregledan i lako dostupan način”, kazala je Tamara Zrnović iz Centra za nenasilnu akciju.

Obilježavanjem neobilježenih mjesta stradanja mirovni aktivisti žele ukazati na postojanje tabuiziranih, zaboravljenih i prešućenih mjesta stradanja i patnje u našim zajednicama. Mnoga od tih mjesta (domovi kulture, škole, tvorničke hale, fudbalski stadioni, policijske stanice, hoteli itd.) bila su mjesta zatočenja ili ubistava, a danas su, nakon ratnih razaranja, uglavnom obnovljena i vraćena u prvobitne funkcije.

Jedan od ciljeva ove akcije, pa i same web stranice je i osvještavanje ljudi u lokalnim zajednicama ukazujući im da postoje mjesta  stradanja koja su najčešće simbol patnje ‘onih drugih’ i prepuštena su zaboravu, čak i negiranju, iako postoje i sudski procesi i činjenice koje su u njima navedene kao nesumnjive. Činjenjem tih mjesta vidljivim i upoznavanjem sa događajima, ta mjesta neće biti prepuštena zaboravu”, rekao je Dalmir Mišković, član tima ONMS i mirovni aktivista iz Livna.

 

Lamija Grebo, novinarka BIRN-a, ukazala je na važnost izvještavanja medija o ovakvim temama i na potrebu saradnje između aktivista i medija kako bi o ovakvim inicijativama bio upoznat što veći broj ljudi.

„Mislim da je o ovakvim stvarima vrlo bitno govoriti na ovakav jedan način, na jedan inkluzivan način. Bitno je da se određena mjesta obilježe, čak i ako se neke lokacije ne mogu iz bilo kojih razloga obilježiti bitno je da se u javnosti govori o tome. Za nadati se da će to potaknuti ljude da istraže šta se dešavalo u njihovim mjestima, da saznaju o stradanju ‘drugih’“, kazala je Grebo.